Summer Camp July 2020

ค่ายปิดเทอม สำหรับเด็กอินเตอร์


ค่ายไป-กลับ จัดกลางกรุงเทพ

ลูกขาดความเชื่อมั่น

ทำอะไรต้องรอพ่อแม่

ลูกเก่งแต่ขาดวินัย

ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้

ไม่ตั้งใจเรียน

แต่เรื่องเล่นเต็มที่

ขาดความมุ่งมั่น

เปลี่ยนความตั้งใจบ่อย

ลูกคุณมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า

SMART-i Camp

ค่ายปิดเทอมจากงานวิจัยระดับโลก

E-Book

สอนลูกอย่างไรให้มี 

Growth Mindset 

   ที่ สมาร์ท-ไอ เราให้คุณค่ากับการศึกษาทางเลือก เรานำประสบการณ์กว่า 20 ปี และนำงานวิจัยดีๆและทันสมัยในระดับโลก มาเรียงร้อยเป็นหลักสูตรพัฒนาเยาชนร่วมสมัย ที่สนุก และมีประสิทธิผล

  หลักสูตรต่างๆของเรามุ่งเน้นที่การพัฒนาความเข้าใจตนเอง การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของตน ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาตนเองของเด็กๆอย่างก้าวกระโดดต่อไป

  ขอเชิญท่านส่งบุตรหลานมาเป็นเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่รื่นรมย์ ตื่นเต้น ท้าทาย และไม่เป็นพิษต่อจิตใจ 

   ดำเนินการสอนโดย ครูแก๊ป และทีมงานผู้มากประสบการณ์ การันตีด้วยผลงานการสอนกว่า 2,000 คน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา


2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด

New Normal New Mindset

Resilience

    Resilience  คือความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญกับความทุกข์ยากหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มันคือความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นการตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต จนสามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 

     ในค่ายนี้ เรามุ่งหวังให้เด็กๆ เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว ปรับความคิด และการกระทำของตนเอง ให้เหมาะสมกับ New Normal หลังโควิด-19 เราไม่ได้สอนให้เค้ากลัว หรือกล้าจนเกินงามเมื่อต้อง Deal กับ New Normal หากแต่สอนให้เห็นโอกาสและหากระบวนการในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปด้วย Growth Mindset

    โดยรวม Resilience คือ ภาคปฏิบัติของ Growth Mindset

  • รูปแบบค่าย: ค่ายไปกลับ
  • กระบวนการสอน : เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตามแนวทางจิตปัญญา
  • เรียน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์
  • 8.30 - 16.30 น.
  • จัดที่ BTS ราชเทวี

     สถาบัน SMART-i ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้ หลักสูตร 7 Habits ซึ่งเป็นหล้กสูตรอบรมที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมากว่า 30 ปี องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศได้ให้ความไว้วางใจส่งผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

   ต่อมา ได้รับการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน โดย สอนหลักการทั้ง 7 ซึ่งกล่าวโดยสังเขปว่า หลักสูตรนี้ สอนเรื่อง 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) การตั้งเป้าหมายและวางแผน 3) การบริหารเวลา 4) ความเข้าใจผู้อื่น 5) การสื่อสารอย่างสร้างสรร 6) การทำงานเป็นทีม และ 7) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   ตลอด 5 วัน เด็กๆจะได้ผ่านประสบการณ์ทางความคิด ฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ได้จริง

  

  • รูปแบบค่าย: ค่ายไปกลับ
  • กระบวนการสอน : การฝึกภาคปฏิบัติจากกระบวนการที่ได้รับการ Approve จาก Franlklin Covey
  • เรียน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์
  • 8.30 - 16.30 น.
  • จัดที่ ทองหล่อ ซอย 25

7 Habits for Kids

สมัครค่ายกรกฏา 63

ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการจัดค่าย ประสบการณ์ 20 ปี ศิษย์เก่ากว่า 2,000 คนที่ได้รับประโยชน์จากค่าย 

SMART-i เราคือใคร

SMART-i ไม่ใช่แค่ "ค่ายปิดเทอม" แต่เราเป็น

บทบาทของโรงเรียนไม่ใช่เรื่องให้ความรู้อีกต่อไป

...หากแต่บทบาทที่แท้จริงของโรงเรียน คือ สร้างนิสัย   

"นิสัยแห่งความสำเร็จ"

Review จากศิษย์เก่า และผู้ปกครอง

เมื่อ

การศึกษาทางเลือก

ที่นำเสนอหลักสูตรที่ทันสมัย

แก้ปัญหาระบบการศึกษาไทย

คุณตั๊ก

คุณแม่น้องไบร์ท

น้องไพร์ซ

นักเรียนค่ายรุ่น 8

ผลลัพธ์จากค่าย

น้องไม่กล้าแสดงออก

น้องเสียสมาธิง่าย

ผลลัพธ์จากค่าย

Resilience คือ Growth Mindset 

แบบภาคปฏิบัติ

คุณจะสอนลูกให้มีความเข้มแข็งใจจิตใจได้อย่างไร เค้าจะฝ่าฟันอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดเดาได้หรือไม่

Resilience คือ คำตอบของเยาวชนยุคนี้

Resilience

8,500

เมื่อความสำเร็จ ไม่ได้ถูกกำหนดจากวุฒิการศึกษา

หากแต่ถูกกำหนดจากวุฒิภาวะ

การตัดสินใจ และวินัยในตนเอง

อนาคตของลูกท่าน

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ

7 Habits

8,500

 ค่ายไหนเหมาะกับลูกคุณ

หลักสูตรพัฒนาเยาวชนจากโลกภายใน

ค่ายปิดเทอมของ SMART-i Camp สามารถช่วยให้ลูกคุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข (Happiness) และประสบความสำเร็จ (Success) ในชีวิตไปพร้อมๆ กันได้ด้วยการศึกษาทางเลือก ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรที่ยุ่งยาก ลูกของคุณไม่ต้องย้ายโรงเรียน ไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเรียนที่เพิ่มขึ้น เพียงแค่ให้เขามาร่วมเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานไปกับค่ายปิดเทอมของเรา

คุณเท่านั้นที่จะส่งเสริมอนาคตของลูกคุณได้